Logowanie
Twój koszyk jest pusty

Piły do cięcia drewna opałowego


Potrzebujesz przeciąć drewno opałowe ? Tarcze zwykłe lub piły z węglikami spiekanymi pomogą Ci przygotować się do zbliżającej zimy.

LETNIE WIETRZENIE MAGAZYNÓW !!!Sprawdź i zamów narzędzia w Rewelacyjnie Niskich Cenach.

Piły HM serii FINISH CUT VH line


laureatem Złotego Medalu targów DREMA 2018

Piły HM linii MITER3 serie tarcz do prac na pilarkach ukosowych, ramieniowych lub pilarkach stolikowych.

W tym dziale strony:

HistoriaZnajdź Autoryzowaną Hurtownię Patronacką Znajdź Punkt Ostrzenia i Regeneracji Narzędzi
   

Katalogi, Cenniki, Foldery, Ulotki

Tu znajdziesz nasze materiały reklamowe.
                                         wejdź i sprawdź
Historia marki GLOBUS jest związana z początkiem działalności Fabryki Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, kiedy to została zawiązana spółka produkująca narzędzia.
W kwietniu 1921 roku z połączonych kapitałów trzech właścicieli – Oskara Fabiny,  Artura Schädel oraz Wilhelma Riedel powstała „Polsko-Śląska Fabryka Pił i Narzędzi” Sp. z o.o. To zamierzenie daje początek produkcji narzędzi piłowych, jako pierwszej w powojennej Polsce firmie na skalę przemysłową. Produkcja w tym czasie odbywała się w dość skromnych warunkach. Hala o powierzchni około 800 m2 posiadała ściany konstrukcji drewnianej, wypełnione żużlem, dach również konstrukcji drewnianej wspierany słupami. Hala ta bez ogrzewania bez urządzeń sanitarno-higienicznych była miejscem pracy dla przeciętnie piętnastu pracowników w okresie letnim i około pięćdziesięciu pracowników w okresie zimowym.

     Maszyny napędzane były w systemie transmisyjnym, otrzymujące napęd od silnika spalinowego, wysokoprężnego który w roku 1935 zastąpiono silnikiem elektrycznym. Ówczesna technologia produkcji w znaczącym stopniu uzależniona była od umiejętności fachowych pracowników. W tym czasie fabryka produkowała głównie narzędzia do rozkroju drewna zabezpieczając głównie potrzeby pracowników leśnych, tartaków oraz małych stolarni. Produkowano przeciętnie w skali miesiąca około 500 sztuk pił trakowych, 2000 pił tarczowych oraz 4000 pił poprzecznych różnych wielkości w skali miesiąca. W programie produkcyjnym  i w sprzedaży w latach trzydziestych znalazły również miejsce brzeszczoty stolarskie do pił ramowych jak również piły stolarskie jednochwytne.

     W roku 1932 brat Oskara Fabianego sprzedał swój udział w majątku fabryki Janowi Kornowi ten z kolei po 4 latach sprzedał na rzecz nowego właściciela Fryderyka Wladarza. W tym okresie istniejąca fabryka zawarła umowę o współpracy z Hutą „Pokój” która również produkowała piły do drewna na zamówienia państwowe.

     Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej w fabryce było zatrudnionych prawie 100 osób. Lata wojny przeżyła fabryka pod zmienioną nazwą jako „Schlesiche Sägenfabrik Lobnitz, b.Bielitz Beskiden”.

     Powojenna historia fabryki jest pod wieloma względami podobną dla większości starych zakładów przemysłowych.W początkowej fazie po roku 1945 rozwój zakładu determinowany był trudnościami zniszczonego wojną kraju. Dynamiczny wzrost produkcji wielu podstawowych gałęzi przemysłu narzucił potrzebę zaopatrzenia w narzędzia skrawające do obróbki drewna i metalu oraz narzędzi rzemieślniczych. Jednak stare maszyny i ciasnota pomieszczeń uniemożliwiły podjęcie śmiałych przedsięwzięć. Pozostała więc tylko jedna rozbudowa fabryki która w roku 1946 zbiegła się jednocześnie z uruchomieniem produkcji.

     Na lata 1946 – 1959 przypadł okres kształtowania się specjalizacji produkcji, stanowiący niejako przygotowanie do dużego rozwoju fabryki jaki miał nastąpić w latach późniejszych. Podstawowa produkcja tego okresu to :
 • Piły tarczowe do drewna
 • Piły trakowe
 • Piły poprzeczne
 • Noże do strugarek
 • Piły łańcuchowe
 • Brzeszczoty stolarskie w szerokiej gamie wymiarowej i kształtowej
 • Frezy tarczowo-piłkowe
 • Piły segmentowe i segmenty zapasowe,
 • Wiertła do metalu
 • Brzeszczoty pił maszynowych
 • Brzeszczoty piłek ręcznych.
Wraz ze wzrostem produkcji wzrosło również zatrudnienie. W roku 1946 zatrudnienie wynosiło 33 osoby  w roku 1960 700 osób. W roku 1946 produkowano 8 asortymentów narzędzi w 80 typowymiarach, w roku 1960  44 asortymenty  w 741 typowymiarach.

     Kolejne lata to dalszy dynamiczny rozwój fabryki w latach  1967 - 1968 powstaje nowa hala produkcyjna z zapleczem techniczno-socjalnym ca 2500 m2 i powierzchni ca 1500 m2 z przeznaczeniem do produkcji wierteł do żeliwa i stali o zdolności 1,5 ml. zł/rok. Technologia produkcji tychże wierteł oparta była o bezodpadowe formowanie rowka wiórowego drogą walcowania w oparciu
o walcarki z Centralnego Laboratorium Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Technologia obejmowała wiertła do żeliwa i stali z chwytem cylindrycznym i stożkowym w zakresie wymiarowym średnio Ø 8,5 – Ø 20 mm.

     W roku 1970 produkcja obejmowała 73 asortymenty narzędzi w prawie 1700 typowymiarach. Fabryka Pił i Narzędzi działała jako przedsiębiorstwo państwowe podległe Zjednoczeniu Obrabiarek i Narzędzi do końca 1969 r. Reorganizacja na szczeblach centralnych doprowadziła do powstania decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego w grudniu 1971 roku Kombinatu Przemysłu Narzędziowego a w roku 1974 Kombinat otrzymał ostateczną nazwę Kombinatu Przemysłu Narzędziowego „VIS” z siedzibą w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych
w Warszawie.

     Rosnące potrzeby na rzecz budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego dały w fabryce początek przygotowania produkcji wierteł do muru i betonu. Zamierzenie to Fabryka  Pił i Narzędzi zrealizowała środkami własnymi bez zakupów licencyjnych .Rozpoczęcie produkcji wierteł do muru i betonu miało bezpośredni związek z zakupem licencji od firmy BOSCH na produkcję wiertarek udarowych oraz młotko-wiertarek przez Zakład Maszyn Elektrycznych „CELMA” w Cieszynie.

     Końcem lat siedemdziesiątych z Fabryki Pił i Narzędzi do innych zakładów przekazano produkcję takich asortymentów jak : wiertła do żeliwa i stali, noże do strugarek, piły trakowe, piły taśmowe do metalu i drewna piły poprzeczne, brzeszczoty stolarskie, tzw. galanteria stolarska oraz część produkcji pił segmentowych. Następuje zawężenie produkowanych asortymentów do tych wyrobów, które posiadały największy popyt na rynku krajowym i zagranicznym. Tymi narzędziami są:  piły tarczowe do drewna, piły tarczowe z płytkami z węglików spiekanych, piły diamentowe do szkła i kamienia, brzeszczoty do elektronarzędzi, brzeszczoty piłek ręcznych, piły segmentowe okienkowe i segmenty zapasowe, frezy tarczowo-piłkowe, brzeszczoty pił maszynowych, brzeszczoty do piłek ręcznych ze stali szybkotnącej, wiertła do muru i betonu. Fabryka w nowej strukturze organizacyjnej, tj. w ramach Kombinatu Narzędziowego przechodzi kolejne okresy intensywnego unowocześniania produkcji poprzez wprowadzenie najnowocześniejszych maszyn do cyklu technologicznego stawiającego coraz bardziej na poprawę jakości wyrobów i obniżenie wysiłku pracowników bezpośrednio zatrudnionych w produkcji.
Zakupy Inwestycyjne nowych maszyn i urządzeń wiązały się nierozerwalnie z wysoko – jakościowymi wyrobami na eksport, średniomiesięcznie do 25% produkcji przeznaczonych było do sprzedaży na rynki Anglii, USA, Niemiec, Egiptu, Pakistanu, Algeri oraz krajów europy środkowej i wschodniej, ogółem do ponad 30-tu krajów. Stanowiło to w ramach Kombinatu Przemysłu Narzędziowego fabrykę w czołówce zakładów – eksporterów. W latach siedemdziesiątych zostały postawione również nowe magazyny do składowania stali. Rok 1985 to rok oddania do użytku nowej hali produkcyjnej o powierzchni ponad 4000 m2. W hali tej urządzono magazyn wyrobów gotowych oraz wydział produkcji wierteł do muru i betonu. Postęp technologiczny, duże nakłady inwestycyjne postawiły w tym czasie Fabrykę Pił i Narzędzi w czołówce europejskiej producentów narzędzi piłowych.

     Coraz większe wymagania zarówno klientów krajowych jak również zagranicznych stawiały przed kadrą techniczno – ekonomiczną coraz to nowe wyzwania, dotyczące unowocześnienia wyrobu i konkurencji cenowej. Nowoczesne techniki rozkroju materiałów jakie wprowadzono w latach osiemdziesiątych w świecie znalazły również zastosowanie w Fabryce Pił i Narzędzi. Jako jedna z pierwszych
w kraju fabryka zastosowała w procesie przygotowania półfabrykatów techniką laserowego wykrawania. Był to rok 1989.

     Lata 90-te były okresem przekształceń właścicielskich FPiN. W tym też okresie poczyniono wiele inwestycji by zmodernizować istniejący park maszynowy. W 1995 roku zakupiono drugą wycinarkę laserową oraz profesjonalne urządzenie do prostowania pił. Dalsze inwestycje nakierowane były na podniesienie jakości produkowanych pił tarczowych z węglikami spiekanymi poprzez zakup pięciu najwyższej jakości szlifierek do ostrzenia węglików spiekanych  w piłach. Początek XXI wieku to już systematyczna wymiana posiadanych jeszcze starszych modeli maszyn na nowe   m.in. zakup wycinarki laserowej TRIUMF, ostrzarki firmy WALTER.

Na przełomie października i listopada 2004 roku większościowy pakiet akcji nabyła firma Koelner S.A. z Wrocławia [aktualnie RAWLPLUG S.A.] – lider na rynku techniki mocowań. W dniu 25 maja 2005 roku firma RAWLPLUG nabyła akcje pracownicze będące dotychczas w posiadaniu pracowników,  a w dniu 20.10.2005 r. nabyła od Skarbu Państwa 25% kapitału zakładowego spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica SA. W wyniku dokonanej transakcji udział spółki RAWLPLUG w kapitale zakładowym FPiN Wapienica S.A. wzrósł z posiadanych dotychczas 74,4% do 99,4%, stając się większościowym udziałowcem Fabryki.

     W dniu 01.06.2006 roku nastąpiła zmiana osobowości prawnej, a co za tym idzie przekształcenie Fabryki Pił i Narzędzi „Wapienica”
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadziliśmy do procesów produkcyjnych nowe zautomatyzowane centra obróbcza do ostrzenia umożliwiające realizację szerokiej gamy geometrii uzębień w narzędziach tarczowych. Zakupiliśmy również nową linię ze zautomatyzowanym i w pełni kontrolowanym procesem lutowania. Do procesu produkcyjnego zastosowaliśmy laserowy (bezstykowy) system pomiaru i analizy płaskości dysków, którego wyniki zobrazowane są w przestrzeni 3D. Uruchomiliśmy również na koniec 2010 roku nowy projekt TOP SERWIS. Projekt TOP SERWIS to formuła współpracy z firmami zewnętrznymi, które prowadzą profesjonalne usługi ostrzenia i regeneracji produkowanych przez nas narzędzi. Ostatnie 2 lata to okres intensywnych inwestycji w park maszynowy, zakupiona została m.in. zatumatyzowana i super precyzyjna szlifierka GERLING oraz kilka robotów firmy VOLLMER do ostrzenia wysokowydajnego pił tarczowych.

W dniu 27 października 2017 roku doszło do istotnej zmiany w strukturze właścicielskiej firmy. Nabywcą 100% udziałów spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o oraz praw do znaków towarowych „Globus” i „Glotech” od firmy RAWLPLUG. S.A. został Pan Leszek Sobik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa „Sobik”.

Obecnie poprzez stały rozwój wytwarzanych produktów marki GLOBUS, modernizację konstrukcji narzędzi, wprowadzenie do produkcji zautomatyzowanych centrów obróbczych jesteśmy w pełni sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez rynek, a tym samym dostarczać użytkownikom narzędzia skrawające o wysokowydajnych parametrach.

      Firma       Produkty       Nowości       Promocje       Doradztwo       Gdzie Kupisz ?       Kontakt       Zobacz notes      
      Pomoc       Download       Galeria zdjęć       Linki       Polityka prywatności       Polityka cookies       Mapa strony
FPiN WAPIENICA Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wdrożenie: ibisalsoft
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie).
x